www.lawyer-avocat.ro

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
Home Servicii
Email Imprimare PDF

   Consultanta pentru persoane aflate in dificultate financiara, respectiv: societatilor comerciale, societatilor cooperative, organizatiilor cooperatiste, societatilor agricole, grupurilor de interes economic si altor persoane juridice de drept privat care desfasoara activitati economice
   Reorganizare (plus intocmire plan reorganizare)
   Administrare judiciara
   Lichidare voluntara (prin Oficiul Registrului Comertului)
   Lichidare judiciara
   Faliment
   Vanzari bunuri mobile/imobile prin negociere directa si prin licitatie sau combinatia celor doua

 

CABINET PRACTICIAN IN INSOLVENTA