Imprimare

   LEGEA MEDIERII 192 / 2006
   CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA A MEDIATORILOR
   NORME DE RASPUNDERE DISCIPLINARA A MEDIATORILOR AUTORIZATI
   STANDARDUL OCUPATIONAL AL MEDIATORILUI
   CODUL EUROPEAN DE CONDUITA PENTRU MEDIATORI
   DIRECTIVA 2008 / 52 / CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN