www.lawyer-avocat.ro

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
Home Legislatie
Email Imprimare PDF

- OUG nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa;

- OUG 173/2008;

- Lege nr. 254/2007 din 19/07/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 30/07/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa

- Ordin nr. 1009/2007 din 23/07/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 09/08/2007 privind procedurile de selectie a practicienilor in insolventa agreati de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

- ORDIN NR. 1365 pentru completarea Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1022 din 5 decembrie 2006 privind aprobarea Listei practicienilor in insolventa agreati de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

- Ordin nr. 1692/2006;

- Ordonanta Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata, modificata si completata prin Legea nr. 278/2004;

- Lege nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare;

- Lege nr. 31/1990 (r2) privind societatile comerciale;

- Lege nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice;

Lege nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul insolventei;

Lege nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania;

Hotararea Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciara si faliment;

Lege nr. 249/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului;

Lege nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

Codul de etica si disciplina al UNPIR;

Procedura privind abaterile disciplinare;

Hotararea 1881/2006;

Statutul profesiei 2009 cu modificari

Ordinul 2410/17.12.2007 privind contabilitatea si fiscalitatea societatilor profesionale;

Directiva 2006/123/CE;

Legea nr. 277/07.07.2009 - privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

CABINET PRACTICIAN IN INSOLVENTA